Mga Pagpapahalagang Moral sa mga Piling Maikling Kuwento ni Genoveva Edroza-Matute

May-akda: Rodson Jumalon

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong ilantad ang reyalidad batay sa mga pangyayari sa mga kuwento tungkol sa unti-unting pagbaba ng moralidad natin bilang mga Pilipino. Sinusuri ng pag-aaral na ito ang mga pagpapahalagang moral na matatagpuan sa walong (8) piling maikling kuwento ni Genoveva Edroza-Matute (GEM). Tinatalakay nito ang paraan ng pagpapakita ng mabuti at di-mabuting pagpapahalagang moral at ang implikasyon nito sa kasalukuyang lipunan.
Sa pagsusuri sa mga piling maikling kuwento ginagamit ang pagdulog moralistiko. Ayon sa pagsasaliksik, hanggang sa kasalukuyan nakahihigit pa rin ang mabubuting katangian sa kuwento at nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng tao. Inaasahangang mga akdang isinulat ni G.E.M. ay magagamit na instrumento sa pagpapalaganap ng kagandahang-asal, dahil ito ay gagamitin bilang lunsaran sa pagtuturo ng pagpapahalagang moral.

One Response to “Mga Pagpapahalagang Moral sa mga Piling Maikling Kuwento ni Genoveva Edroza-Matute”

  1. ani says on :

    Ito ay isang magandang halimbawa sa isang resirts na tumatalakay sa isang reyalidad sa isang tao kung saan pwedeng maging batayan natin sa ating pang-araw-araw nating gawain.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.